Muntazam Khudayberganova

Works

Muse , 2004
litography
Suzani Fragment , 2013
oil on tissue
34,5х34,5